Vyhledat

Relaxační voda bez chloru, šetrná k očím, kůži a sliznicím, nezpůsobuje korozi bazénových materiálů, s dlouhodobým pH neutrálním účinkem, balení 3 l

Popis produktu

Vlastnosti: Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální. Dávkování: Upravte pH vody na úroveň 6,8–7,4. Startovací dávku 250 ml/m3 aplikujte vždy po napuštění čerstvé vody přímo do vody ve vířivé vaně. Udržovací dávku 100 ml/m3 dávkujte 1× za 7–14 dní (podle zatížení). Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci, resp. tryskách a nechte dobře promíchat do celého objemu vířivé vany. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob ve vířivé vaně. Použít vířivou vanu je možné po řádném promíchání vody. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme kombinovat s dávkováním oxidačního přípravku OXI podle návodu a pravidelně kontrolovat pH. Čas potřebný pro biocidní účinek: 30 min. Benefity Přípravek: Dezinfikuje Likviduje řasy, viry, bakterie, plísně Ošetřená voda: Nedráždí oči a nevysušuje pokožku Nebělí a nepoškozuje technologii bazénu Datum expirace: 36 měsíců od data výroby. Dostupné v balení: 1 l, 3 l H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy; desinfekční prostředky Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,1 g/100 g Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

Biano.cz

Relaxace MAX GUAa-Vířivka 3 l

1 299 Kč

Do obchodu

Parametry

Výrobce Relax na MAX
Dostupnost Skladem
Velikost balení 3 l

Zobrazit nejlepší cenu

Často kladené otázky

Jaké jsou vlastnosti produktu Relax na MAX GUAa-WHIRLPOOL?

Produkt má ošetřenou vodu bez zápachu po chlóru, která nezpůsobuje podráždění očí, kůže ani sliznic. Dále neškodí materiálům ani kovovým částem bazénu a má dlouhodobý efekt s pH neutrální.

Jak se dávkuje produkt Relax na MAX GUAa-WHIRLPOOL?

Pro správné dávkování je potřeba upravit pH vody na hodnotu mezi 6,8 a 7,4.

Jak jsou uživatelé spokojeni s produktem Relax na MAX GUAa-WHIRLPOOL?

Uživatelé jsou s produktem velmi spokojeni a oceňují jeho účinnost a bezpečnost.

Relax na MAX GUAa-WHIRLPOOL Velikost balení: 3 l. -> Relaxace MAX GUAa-VÍŘIVKA Velikost balení: 3 l

4.5

1 299 Kč Cena včetně DPH

Podobné produkty

Související kategorie a produkty