Vyhledat

Relax na MAX NANOBAY SHOCK - šoková dezinfekce 1L

Popis produktu

Je vhodný pro všechny typy bazénů, s filtrací i bez filtrace, a v kombinaci s H2O OXI zabezpečí rychlou a účinnou dezinfekci. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Lze použít i pro zazimování bazénu na konci sezóny. Jak často aplikovat nárazově Množství přípravku 200 ml/10m 3 vody Postup zapněte filtraci. zkontrolujte a upravte pH vody na hodnoty 6,8–7,4. aplikujte přípravek do skimmeru nebo před puštěné trysky. nechejte puštěnou filtraci min. 2 hodiny. Neaplikujte přípravek současně s chlorovými prostředky. Účinná látka: Alkyl(C12-16) Produkt: Guaa pool SHOCK První pomoc: V případě zasažení očí: rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oko důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou po dobu 15 minut. Další postup konzultovat s očním lékařem V případě požití: důkladně vypláchnout ústa vodou, a když je postižený při vědomí dát vypít větší množství vody a nevyvolávat zvracení. Konzultovat s lékařem. Skladování Přechovávejte jen v původních a uzavřených obalech. Skladovat na suchém a dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před vlhkostí. Skladovat při teplotách od +10 do +30 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Balení obsahuje: SHOCK 1litr Dávkovací odměrku 30 ml

Biano.cz

Relax na MAX NANOBAY SHOCK - šok dezinfekce 1L

415 Kč

Do obchodu

Parametry

Dostupnost Skladem
Výrobce Relax na MAX

Zobrazit nejlepší cenu

Relax na MAX NANOBAY SHOCK - šoková dezinfekce 1L

4.2

415 Kč Cena včetně DPH

Podobné produkty

Související kategorie a produkty